Terapie Ludmily Mojžíšové

Vážené dámy, pány neoslovuji, neboť se domnívám, že metoda Mojžíšové je známa právě mezi ženami s idiopatickou funkční sterilitou / neplodností z neznámé příčiny/.

Ráda bych vás seznámila ve stručnosti s obsahem metody Ludmily Mojžíšové. Navštěvuji občasně webové stránky o neplodnosti, setkávám se často s tím, že mnoho žen cvičí cviky dostupné v literatuře a na videokazetě a mají pocit, že toto je vše čím se paní Mojžíšová proslavila. Autoterapie - domácí cvičení, je podstatnou částí této metody Mojžíšové, ale není všemocná. Nejprve by měly předcházet vyšetření a terapie u fyzioterapeuta. Nedovolím si tvrdit jaká četnost a pravidelnost je optimální a potřebná právě pro vás. Záleží na zjištěném problému původu vašich obtíží na pohybovém aparátu a právě na dodržování pravidelnosti vám zadané autoterapie.

Individuální terapii Ludmily Mojžíšové provádí pouze zaškolený fyzioterapeut. K objednání do naší ordinace využijte telefonního kontaktu 728 562 350.

Paní Mojžíšová naučila nás fyzioterapeuty zmobilizovat – odblokovat všech 7 párů pravých žeber. To jsou žebra připojená přímo k hrudní kosti. Na žebra se upíná mnoho svalů dutiny hrudní, břišní svaly i svalstvo podél páteře a pletence ramenního. Úpravou polohy derotovaných- zablokovaných žeber se upraví též délka těchto svalů a tím i jejich správné svalové napětí. Dojde ke zřetězené reakci odblokování krční páteře, hrudní páteře. 

Pro uvolnění blokád bederní páteře, kyčelních kloubů, a křížovo kyčelních kloubů používá fyzioterapeut další mobilizační hmaty a úkony, které by měli fyzioterapeuti po absolvování kurzu metody Mojžíšové ovládat. Tyto všechny mobilizační hmaty mají velký smysl v určitém zachovaném pořadí. Při dokonalém zvládnutí anatomie a fyziologie lidského těla je zřetelně jasné, že blokády bederní páteře, ze které také vyhází nervová inervace pro gynegologické orgány, mohou způsobit začarovaný kruh v terapii gynekologických onemocnení. Taktéž blokády kyčelních kloubů způsobují např.zešikmení pánve a tím svalové nerovnováhy v oblosti pánve a následné blokády křížovokyčelních kloubů.

Následuje též ošetření pánevního dna per rectum. Jedná se o měkké techniky na svalech pánve, které jako košík nesou orgány dutiny břišní, tudíž i veškeré ženské orgány. Po terapii na měkkých tkáních bude mobilizována kostrč předozadním a pravolevým směrem. Mobilizace kostrče je zakončení pro terapii funkční ženské sterility dle Ludmily Mojžíšové velmi důležité. O tomto úkonu panuje mezi ženami mnoho pověstí až zbytečné hysterie. Jde o úkon který fyzioterapeut provádí skrz konečník. /pokud je fyzioterapeut muž měla by být přítomna v diskrétní vzdálenosti členka zdravotnického personálu pro případné svědectví o nemožném sexuálním zneužití klientky/ Jedná se o úkon prováděný v poloze kleku na všech čtyřech končetinách, při kterém pacientka pociťuje maximálně silné nucení na stolici. Při dobré spolupráci s fyzioterapeutem se klientka uvolní, a věřte, že tato terapie vede často ke vtipkováni z obou účastěných stran. Tuto terapii uzavírá mobilizace a odstranění bloků kostrče.

Pokud při vašem vyšetření a terapii fyzioterapeut dospěje k názoru, že pro vás bude toto ošetření vhodné, důvěřujte mu. Většina svalových vláken svalů pánevního dna se upíná na kostrč. Mohou svým špatným svalovým napětím způsobit její posun a vám způsobuje tento stav i mnoho obtíží. Bolestivou menstruaci, bolesti v kříži, bolesti v kyčlích. Věřte nebo ne, zřetězeně a přeneseně můžou způsobit i bolesti krční páteře a hlavy. Ovšem proto vás fyzioterapeut nejprve vyšetřuje, aby zjistil správnou diagnostiku vašich obtíží.

Blok kostrče dokáže způsobit též často využívaný špatný sed při vašem zaměstnání, pády na kostrč. Dysbalanci svalů malé pávne dokáží způsobit i časté záněty ženských orgánů, či bolestivé gynegologické vyšetření. Nemohu vám zaručit, že po absolvování terapie metodou Mojžíšové zaručeně otěhotníte. To vám však nezaručí ani specialisté při IVF a ICSI metotách umělého oplodnění. Společnými kombinacemi obou technik se však vaše procento úspěšnosti zvýší.

Nedílnou součástí terapie Ludmily Mojžíšové je cvičební jednotka, se kterou se můžete seznámit individuálně v ordinaci fyzioterapeuta, nebo se přihlásit na skupinový rekondiční program  přes náš objednávkový systém.

O svalové dysbalanci lze také hovořit při inkontinenci pacientek. Proto dámy, než sáhnete po invazivním operačním gynekologickém výkonu poraďte se i s fyzioterapeutem, zda společnými silami nedokázěte vaši dyskomfortní situaci vyřešit. Některé z nás naleznou větší uspokojení v konzervativních zdravotnických metodách raději. Cesta ke zlepšení - posílení svalů malé pánve a pánevního dna bude vyžadovat vaši aktivní spolupráci.

Individuální terapii Ludmily Mojžíšové provádí pouze zaškolený fyzioterapeut. K objednání do naší ordinace využijte telefonního kontaktu 728 562 350.